KAMINO PLANAVIMAS

Statant kaminą, turi būti išlaikyti šie pagrindiniai principai:

Kamino dūmtraukis turi būti nekintamo skerspjūvio nuo apačios iki dūmų išėjimo angos.

Kitų konstrukcijų perėjimai į kaminą turi būti projektuojami ir sandarinami taip, kad dėl šiluminio kamino ir šių konstrukcijų plėtimosi jos nepažeistų vienos kitų.

Visos kamino medžiagos turi būti atsparios ugniai.

Turi būti užtikrinta gera kamino trauka.

Išorėje esanti kamino dalis turi būti apdailinama tinku, plytomis ar skardinama.

 

AUKŠTIS VIRŠ ŠLAITINIO STOGO

Kaminas virš stogo turi iškilti tiek, kad susidarytų gera trauka ir nekiltų gaisro pavojaus. Jei kaminas nuo kraigo nutolęs iki 1,5 m, tai kaminas virš kraigo turi iškilti ne mažiau kaip 0,8 m. Jei kaminas nutolęs nuo 1,5 iki 3 m, tai kamino aukštis turi būti ne žemesnis kaip stogo kraigo aukštis. Jei kaminas nuo kraigo bus nutolęs daugiau kaip 3 m, tuomet brėžiame įsivaizduojamą 10o žemyn pasvirusią liniją, kuri susikirtime su kamino ašimi ir nustato kamino aukštį. Geriausią trauką garantuoja anga, išeinanti virš stogo kraigo.